Chrystianofobia 

w Polsce staje się rzeczywistością

Chcemy, by w Polsce bez przeszkód można było korzystać z pełni praw i wolności, w tym wolności religijnej, wolności sumienia, wolności słowa, wolności zrzeszania bez lęku przed zastraszaniem, upokarzaniem, marginalizacją, cenzurą, groźbami i przemocą

  • Doświadczyłeś obelżywych komentarzy czy upokarzającego traktowania ze względu na wiarę?
  • Zabroniono Ci się modlić?
  • Zmuszano Cię do postępowania wbrew Twojemu sumieniu?
  • Wandale zniszczyli kościół, ołtarz, cmentarz?

BROŃMY RAZEM WIARY!

Centrum Wolności Religijnej

Instytutu Ordo Iuris

Chrystianofobia musi się skończyć

W Polsce doszło do ponad 1000 przypadków dyskryminacji katolików lub przestępstw na tle religijnym przeciwko chrześcijanom w latach 2012-2014 według badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.


Zjawisko to nasila się z każdym rokiem, co potwierdzają statystyki policyjne. Z danych Polskiej Policji wynika, że tylko między 25 października 2020 r. a 2 marca 2021 r. w Polsce miały miejsce 152 ataki na kościoły. Ponadto w 2020 roku Policja wszczęła 130 postępowań w sprawie obrazy uczuć religijnych (art. 196 Kodeksu Karnego). To niechlubny rekord w historii III RP.


Nie jest to jednak kwestia tylko ostatniego roku oraz wydarzeń z jesieni. W samym 2019 roku doszło w Polsce do 25 aktów przeszkadzania w publicznym wykonywaniu kultu religijnego. Dla porównania w 2016 roku Policja nie stwierdziła żadnego przestępstwa tego typu.


Większość okoliczności tych zdarzeń pozostaje jednak nieznana, dotychczas bowiem nikt nie monitorował takich niepokojących przypadków, ani nie prowadził ich rejestru.

Centrum Wolności Religijnej

umożliwia obywatelom szybkie zgłaszanie drogą elektroniczną 

informacji o aktach nienawiści i dyskryminacji, 

których doświadczą oni sami lub ich bliscy.

Jak działamy?

Wszystkie przypadki są ewidencjonowane, katalogowane i regularnie publikowane w raportach, a następnie przedstawiane opinii publicznej.


Dajemy głos osamotnionym dotąd ofiarom. Nie pozwalamy, by dalej milczano o aktach nietolerancji i dyskryminacji chrześcijan w Polsce.


Analizujemy każde zdarzenie naruszenia prawa, które zostanie do nas zgłoszone, a także podejmujemy działania i interwencje procesowe wszędzie tam gdzie to konieczne.

Brońmy razem wiary! Tworzymy sieć osób, którym zależy na respektowaniu wolności religijnej chrześcijan w Polsce


Dowiedz się więcej o przypadkach, które powinny być zgłoszone do Centrum Wolności Religijnej - pobierz informator!

© 2018-2020 Instytut Ordo Iuris