Chrystianofobia 

w Polsce staje się rzeczywistością

Chcemy, by w Polsce bez przeszkód można było korzystać z pełni praw i wolności, w tym wolności religijnej, wolności sumienia, wolności słowa, wolności zrzeszania bez lęku przed zastraszaniem, upokarzaniem, marginalizacją, cenzurą, groźbami i przemocą

  • Doświadczyłeś obelżywych komentarzy czy upokarzającego traktowania ze względu na wiarę?
  • Zabroniono Ci się modlić?
  • Zmuszano Cię do postępowania wbrew Twojemu sumieniu?
  • Wandale zniszczyli kościół, ołtarz, cmentarz?

BROŃMY RAZEM WIARY!

Centrum Wolności Religijnej

Instytutu Ordo Iuris

Chrystianofobia

musi się skończyć

W Polsce doszło do ponad 1000 przypadków dyskryminacji katolików lub przestępstw na tle religijnym przeciwko chrześcijanom w latach 2012-2014 według badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.


Większość okoliczności tych zdarzeń pozostaje jednak nieznana, dotychczas bowiem nikt nie monitorował takich niepokojących przypadków, ani nie prowadził ich rejestru.

Jak działamy?

Wszystkie przypadki są ewidencjonowane, katalogowane i regularnie publikowane w raportach, a następnie przedstawiane opinii publicznej.


Dajemy głos osamotnionym dotąd ofiarom. Nie pozwalamy, by dalej milczano o aktach nietolerancji i dyskryminacji chrześcijan w Polsce.


Analizujemy każde zdarzenie naruszenia prawa, które zostanie do nas zgłoszone, a także podejmujemy działania i interwencje procesowe wszędzie tam gdzie to konieczne.


Centrum Wolności Religijnej

umożliwia obywatelom szybkie zgłaszanie drogą elektroniczną 

informacji o aktach nienawiści i dyskryminacji, 

których doświadczą oni sami lub ich bliscy.

Brońmy razem wiary! Tworzymy sieć osób, którym zależy na respektowaniu wolności religijnej chrześcijan w Polsce


Dowiedz się więcej o przypadkach, które powinny być zgłoszone

do Centrum Wolności Religijnej - pobierz informator!

© 2018-2020 Instytut Ordo Iuris